Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 17 298 16 339 18 365 23 695 21 184 25 945 21 068 21 600 20 026 19 670 19 816 23 148 225 005 248 153
2015 16 016 16 485 22 704 18 856 20 532 24 817 25 451 22 620 19 682 19 518 21 316 23 326 227 997 251 324
2016 16 128 18 493 23 259 20 005 27 188 25 534 23 582 23 770 20 155 18 890 22 824 23 249 239 828 263 077
2017 16 068 17 320 21 672 20 131 26 878 26 847 25 549 23 305 19 411 20 630 23 173 21 017 240 984 262 001

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

November 2017 November 2016 Endring i %
Norskbrygget øl 21 267 067 21 276 289 -0,04
Hvorav småskalabryggerier 1 145 418 1 054 425 8,63
Importert øl 1 905 518 1 548 038 23,09
Totalt ølsalg i Norge 23 172 585 22 824 327 1.53
Eksport November 2017 November 2016 Endring i %
Total eksport 500 434 465 597 7,48

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 222 353 374 235 774 089 -5,69
Hvorav småskalabryggerier 11 740 620 9 648 042 21,69
Importert øl 41 879 370 27 380 296 52,95
Totalt ølsalg i Norge 264 232 744 263 154 385 0.41
Eksport Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 382 027 4 922 495 9,34

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 200 631 793 214 349 011 -6,40
Hvorav småskalabryggerier 10 822 288 8 909 513 21,47
Importert øl 40 352 145 25 478 929 58,37
Totalt ølsalg i Norge 240 983 938 239 827 940 0.48
Eksport Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 4 996 906 4 602 966 8,56

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

November 2017 November 2016 Endring i %
Vørterøl 120 101 135 227 -11,19
Kl. A 1 138 074 1 294 486 -12,08
Kl. B 174 442 158 081 10,35
Kl. C 20 247 24 597 -17,69
Kl. D 20 634 873 20 121 313 2,55
Sterkøl 660 181 624 421 5,73
Sum totalt 22 747 918 22 358 125 1,74
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 666 821 1 693 464 -1,57
Kl. A 8 961 884 9 328 043 -3,93
Kl. B 1 989 253 1 999 732 -0,52
Kl. C 280 904 375 608 -25,21
Kl. D 231 875 628 233 307 474 -0,61
Sterkøl 7 232 792 5 808 947 24,51
Sum totalt 252 007 282 252 513 268 -0,20
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 1 459 119 1 480 628 -1.45
Kl. A 7 653 480 8 159 626 -6.2
Kl. B 1 792 672 1 803 518 -0.6
Kl. C 250 519 330 312 -24.16
Kl. D 211 056 475 212 740 308 -0.79
Sterkøl 6 689 426 5 394 898 24
Sum totalt 228 901 691 229 909 290 -0,44

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

November 2017 November 2016 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 207 154 4 282 767 -1.77
Dagligvare, eget utsalg 18 504 890 18 052 111 2.51
Kiosk og bensin 35 874 23 247 54.32
Sum totalt 22 747 918 22 358 125 1.74
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 51 082 557 51 630 499 -1.06
Dagligvare, eget utsalg 200 628 050 200 664 416 -0.02
Kiosk og bensin 296 675 218 352 35.87
Sum totalt 252 007 282 252 513 267 -0.2
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 47 020 372 47 582 111 -1.18
Dagligvare, eget utsalg 181 616 013 182 124 715 -0.28
Kiosk og bensin 265 306 202 463 31.04
Sum totalt 228 901 691 229 909 289 -0.44

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

November 2017 November 2016 Endring i %
Fat/tank 3 382 948 3 340 543 1.27
Boks 16 892 853 15 800 749 6.91
Flaske 2 472 117 3 216 833 -23.15
Sum totalt 22 747 918 22 358 125 1.74
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 728 699 42 005 921 -0.66
Boks 188 531 642 183 915 785 2.51
Flaske 21 746 941 26 591 561 -18.22
Sum totalt 252 007 282 252 513 267 -0.2
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 38 462 408 38 730 094 -0.69
Boks 171 446 945 167 750 083 2.2
Flaske 18 992 338 23 429 112 -18.94
Sum totalt 228 901 691 229 909 289 -0.44
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no