Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 17 298 16 339 18 365 23 695 21 184 25 945 21 068 21 600 20 026 19 670 19 816 23 148 205 189 248 153
2015 16 016 16 485 22 704 18 856 20 532 24 817 25 451 22 620 19 682 19 518 21 316 23 326 206 681 251 324
2016 16 128 18 493 23 259 20 005 27 188 25 534 23 582 23 770 20 155 18 890 22 824 23 249 217 004 263 077
2017 16 068 17 320 21 672 20 131 26 878 26 847 25 549 23 305 19 411 20 630 23 173 21 017 217 811 262 001

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Oktober 2017 Oktober 2016 Endring i %
Norskbrygget øl 17 774 853 17 407 045 2,11
Hvorav småskalabryggerier 1 103 728 908 394 21,50
Importert øl 2 855 589 1 483 162 92,53
Totalt ølsalg i Norge 20 630 442 18 890 207 9.21
Eksport Oktober 2017 Oktober 2016 Endring i %
Total eksport 468 465 423 855 10,52

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 222 362 597 234 299 478 -5,09
Hvorav småskalabryggerier 11 649 628 9 522 777 22,33
Importert øl 41 521 890 27 347 029 51,83
Totalt ølsalg i Norge 263 884 487 261 646 507 0.86
Eksport Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 347 190 4 897 554 9,18

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 179 364 727 193 072 722 -7,10
Hvorav småskalabryggerier 9 676 871 7 855 088 23,19
Importert øl 38 446 627 23 930 891 60,66
Totalt ølsalg i Norge 217 811 354 217 003 613 0.37
Eksport Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 4 496 472 4 137 369 8,68

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Oktober 2017 Oktober 2016 Endring i %
Vørterøl 127 175 127 639 -0,36
Kl. A 605 822 597 255 1,43
Kl. B 130 834 138 172 -5,31
Kl. C 18 258 23 037 -20,74
Kl. D 17 370 893 16 793 084 3,44
Sterkøl 747 759 694 030 7,74
Sum totalt 19 000 741 18 373 217 3,42
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 681 947 1 684 074 -0,13
Kl. A 9 118 296 9 318 305 -2,15
Kl. B 1 972 892 1 973 921 -0,05
Kl. C 285 254 378 857 -24,71
Kl. D 231 362 069 231 856 525 -0,21
Sterkøl 7 197 032 5 711 747 26,00
Sum totalt 251 617 490 250 923 429 0,28
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 1 339 018 1 345 401 -0.47
Kl. A 6 515 406 6 865 140 -5.09
Kl. B 1 618 230 1 645 437 -1.65
Kl. C 230 272 305 715 -24.68
Kl. D 190 421 603 192 618 995 -1.14
Sterkøl 6 029 245 4 770 476 26.39
Sum totalt 206 153 774 207 551 164 -0,67

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Oktober 2017 Oktober 2016 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 966 003 3 837 730 3.34
Dagligvare, eget utsalg 15 010 975 14 521 826 3.37
Kiosk og bensin 23 763 13 661 73.95
Sum totalt 19 000 741 18 373 217 3.42
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 51 158 170 51 192 420 -0.07
Dagligvare, eget utsalg 200 175 272 199 531 097 0.32
Kiosk og bensin 284 048 199 912 42.09
Sum totalt 251 617 490 250 923 429 0.28
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 42 813 218 43 299 344 -1.12
Dagligvare, eget utsalg 163 111 124 164 072 604 -0.59
Kiosk og bensin 229 432 179 216 28.02
Sum totalt 206 153 774 207 551 164 -0.67

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Oktober 2017 Oktober 2016 Endring i %
Fat/tank 3 120 883 2 947 115 5.9
Boks 14 094 921 13 445 511 4.83
Flaske 1 784 937 1 980 591 -9.88
Sum totalt 19 000 741 18 373 217 3.42
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 686 293 41 704 671 -0.04
Boks 187 439 538 182 301 163 2.82
Flaske 22 491 659 26 917 595 -16.44
Sum totalt 251 617 490 250 923 429 0.28
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 35 079 459 35 389 551 -0.88
Boks 154 554 092 151 949 334 1.71
Flaske 16 520 223 20 212 279 -18.27
Sum totalt 206 153 774 207 551 164 -0.67
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no