Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 17 528 16 568 18 636 23 797 21 348 26 365 21 302 21 798 20 145 20 027 20 088 23 264 207 513 250 864
2015 16 119 16 619 22 832 18 951 20 777 25 160 25 607 22 886 19 856 19 882 21 575 23 481 208 688 253 744
2016 16 344 18 744 23 454 20 316 27 422 25 945 23 915 24 096 20 321 19 155 23 121 23 533 219 712 266 366
2017 16 152 17 411 21 776 20 269 27 049 26 941 25 706 23 295 19 441 20 688 23 323 21 102 218 727 263 152

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Oktober 2017 Oktober 2016 Endring i %
Norskbrygget øl 17 774 853 17 407 045 2,11
Hvorav småskalabryggerier 1 103 728 908 394 21,50
Importert øl 2 913 258 1 748 414 66,62
Totalt ølsalg i Norge 20 688 111 19 155 459 8
Eksport Oktober 2017 Oktober 2016 Endring i %
Total eksport 468 465 423 855 10,52

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 222 358 183 234 299 478 -5,10
Hvorav småskalabryggerier 11 645 214 9 522 777 22,29
Importert øl 43 023 326 30 468 111 41,21
Totalt ølsalg i Norge 265 381 509 264 767 589 0.23
Eksport Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 347 190 4 897 554 9,18

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 179 360 313 193 072 722 -7,10
Hvorav småskalabryggerier 9 672 457 7 855 088 23,14
Importert øl 39 366 874 26 639 076 47,78
Totalt ølsalg i Norge 218 727 187 219 711 798 -0.45
Eksport Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 4 496 472 4 137 369 8,68

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Oktober 2017 Oktober 2016 Endring i %
Vørterøl 127 175 127 639 -0,36
Kl. A 605 822 597 255 1,43
Kl. B 130 834 138 172 -5,31
Kl. C 18 258 23 037 -20,74
Kl. D 17 370 893 16 793 084 3,44
Sterkøl 747 759 694 030 7,74
Sum totalt 19 000 741 18 373 217 3,42
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 681 947 1 684 074 -0,13
Kl. A 9 118 296 9 318 305 -2,15
Kl. B 1 972 892 1 973 921 -0,05
Kl. C 285 254 378 857 -24,71
Kl. D 231 361 143 231 856 525 -0,21
Sterkøl 7 193 790 5 711 747 25,95
Sum totalt 251 613 322 250 923 429 0,27
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 1 339 018 1 345 401 -0.47
Kl. A 6 515 406 6 865 140 -5.09
Kl. B 1 618 230 1 645 437 -1.65
Kl. C 230 272 305 715 -24.68
Kl. D 190 420 677 192 618 995 -1.14
Sterkøl 6 026 003 4 770 476 26.32
Sum totalt 206 149 606 207 551 164 -0,68

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Oktober 2017 Oktober 2016 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 966 003 3 837 730 3.34
Dagligvare, eget utsalg 15 010 975 14 521 826 3.37
Kiosk og bensin 23 763 13 661 73.95
Sum totalt 19 000 741 18 373 217 3.42
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 51 154 447 51 192 420 -0.07
Dagligvare, eget utsalg 200 174 827 199 531 097 0.32
Kiosk og bensin 284 048 199 912 42.09
Sum totalt 251 613 322 250 923 429 0.27
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 42 809 495 43 299 344 -1.13
Dagligvare, eget utsalg 163 110 679 164 072 604 -0.59
Kiosk og bensin 229 432 179 216 28.02
Sum totalt 206 149 606 207 551 164 -0.68

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Oktober 2017 Oktober 2016 Endring i %
Fat/tank 3 120 883 2 947 115 5.9
Boks 14 094 921 13 445 511 4.83
Flaske 1 784 937 1 980 591 -9.88
Sum totalt 19 000 741 18 373 217 3.42
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 683 775 41 704 671 -0.05
Boks 187 439 538 182 301 163 2.82
Flaske 22 490 009 26 917 595 -16.45
Sum totalt 251 613 322 250 923 429 0.27
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 35 076 941 35 389 551 -0.88
Boks 154 554 092 151 949 334 1.71
Flaske 16 518 573 20 212 279 -18.27
Sum totalt 206 149 606 207 551 164 -0.68
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no