Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 17 528 16 568 18 636 23 797 21 348 26 365 21 302 21 798 20 145 20 027 20 088 23 264 17 528 250 864
2015 16 119 16 619 22 832 18 951 20 777 25 160 25 607 22 886 19 856 19 882 21 575 23 481 16 119 253 744
2016 16 344 18 744 23 454 20 316 27 422 25 945 23 915 24 096 20 321 19 155 23 121 23 533 16 344 266 366
2017 16 128 17 386 21 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 128 55 260

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

I mars 2017 avdekket vi systematiske feil i statistikkgrunnlaget f.o.m. januar 2014 t.o.m. februar 2017. Statistikken har vist for høyt volum for norskbrygget øl. Dermed har også tallene for totalt ølsalg i Norge ligget for høyt. Tallene er nå korrigert.

Angis i liter

Januar 2017 Januar 2016 Endring i %
Norskbrygget øl 12 396 979 14 200 579 -12,70
Hvorav småskalabryggerier 701 430 550 662 27,38
Importert øl 3 730 652 2 143 384 74,05
Totalt ølsalg i Norge 16 127 631 16 343 963 -1.32
Eksport Januar 2017 Januar 2016 Endring i %
Total eksport 320 014 217 453 47,16

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 234 266 992 228 762 901 2,41
Hvorav småskalabryggerier 9 978 613 8 504 454 17,33
Importert øl 31 882 796 25 205 769 26,49
Totalt ølsalg i Norge 266 149 788 253 968 670 4.8
Eksport Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 090 648 4 586 424 10,99

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 12 396 979 14 200 579 -12,70
Hvorav småskalabryggerier 701 430 550 662 27,38
Importert øl 3 730 652 2 143 384 74,05
Totalt ølsalg i Norge 16 127 631 16 343 963 -1.32
Eksport Januar 2017 Januar 2016 Endring i %
Total eksport 320 014 217 453 47,16

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Januar 2017 Januar 2016 Endring i %
Vørterøl 102 503 102 002 0,49
Kl. A 374 737 450 243 -16,77
Kl. B 72 498 106 098 -31,67
Kl. C 9 790 26 495 -63,05
Kl. D 13 926 765 14 054 773 -0,91
Sterkøl 447 518 303 547 47,43
Sum totalt 14 933 811 15 043 158 -0,73
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 688 831 1 613 606 4,66
Kl. A 9 392 524 8 923 639 5,25
Kl. B 1 966 499 2 048 594 -4,01
Kl. C 343 992 397 736 -13,51
Kl. D 233 431 453 223 620 973 4,39
Sterkøl 6 082 235 4 779 767 27,25
Sum totalt 252 905 534 241 384 315 4,77
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 102 503 102 002 0.49
Kl. A 374 737 450 243 -16.77
Kl. B 72 498 106 098 -31.67
Kl. C 9 790 26 495 -63.05
Kl. D 13 926 765 14 054 773 -0.91
Sterkøl 447 518 303 547 47.43
Sum totalt 14 933 811 15 043 158 -0,73

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Januar 2017 Januar 2016 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 019 180 2 749 921 9.79
Dagligvare, eget utsalg 11 907 929 12 288 250 -3.09
Kiosk og bensin 6 702 4 987 34.39
Sum totalt 14 933 811 15 043 158 -0.73
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 51 913 555 49 301 430 5.3
Dagligvare, eget utsalg 200 756 431 191 879 275 4.63
Kiosk og bensin 235 547 203 610 15.69
Sum totalt 252 905 533 241 384 315 4.77
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 019 180 2 749 921 9.79
Dagligvare, eget utsalg 11 907 929 12 288 250 -3.09
Kiosk og bensin 6 702 4 987 34.39
Sum totalt 14 933 811 15 043 158 -0.73

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Januar 2017 Januar 2016 Endring i %
Fat/tank 2 422 208 2 279 171 6.28
Boks 11 162 649 11 257 247 -0.84
Flaske 1 348 954 1 506 740 -10.47
Sum totalt 14 933 811 15 043 158 -0.73
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 42 139 422 40 468 311 4.13
Boks 184 740 182 171 967 338 7.43
Flaske 26 025 929 28 948 666 -10.1
Sum totalt 252 905 533 241 384 315 4.77
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 2 422 208 2 279 171 6.28
Boks 11 162 649 11 257 247 -0.84
Flaske 1 348 954 1 506 740 -10.47
Sum totalt 14 933 811 15 043 158 -0.73
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no