Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 16 119 16 619 22 832 18 951 20 777 25 160 25 607 22 886 19 856 19 882 21 575 23 481 32 738 253 744
2016 16 344 18 744 23 454 20 316 27 422 25 945 23 915 24 096 20 321 19 155 23 121 23 533 35 088 266 366
2017 16 152 17 411 21 776 20 269 27 049 26 941 25 706 23 295 19 441 20 688 23 323 21 102 33 563 263 152
2018 18 883 17 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 196 36 196

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Februar 2018 Februar 2017 Endring i %
Norskbrygget øl 15 267 074 13 773 605 10,84
Hvorav småskalabryggerier 697 580 745 383 -6,41
Importert øl 2 045 593 3 637 178 -43,76
Totalt ølsalg i Norge 17 312 667 17 410 783 -0.56
Eksport Februar 2018 Februar 2017 Endring i %
Total eksport 408 990 338 030 20,99

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 224 610 130 231 075 387 -2,80
Hvorav småskalabryggerier 11 549 029 10 102 577 14,32
Importert øl 41 174 623 33 766 103 21,94
Totalt ølsalg i Norge 265 784 753 264 841 490 0.36
Eksport Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 448 453 5 126 936 6,27

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 30 928 763 26 195 081 18,07
Hvorav småskalabryggerier 1 364 972 1 471 310 -7,23
Importert øl 5 267 396 7 367 830 -28,51
Totalt ølsalg i Norge 36 196 159 33 562 911 7.85
Eksport Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 751 722 658 044 14,24

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Februar 2018 Februar 2017 Endring i %
Vørterøl 118 444 118 344 0,08
Kl. A 470 365 437 719 7,46
Kl. B 135 261 135 725 -0,34
Kl. C 16 568 25 926 -36,10
Kl. D 15 133 195 15 364 538 -1,51
Sterkøl 529 353 518 095 2,17
Sum totalt 16 403 186 16 600 347 -1,19
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 688 176 1 661 009 1,64
Kl. A 8 675 348 9 343 063 -7,15
Kl. B 2 002 384 1 974 214 1,43
Kl. C 267 010 335 759 -20,48
Kl. D 230 957 078 232 062 581 -0,48
Sterkøl 7 360 536 6 233 005 18,09
Sum totalt 250 950 532 251 609 631 -0,26
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 248 166 220 847 12.37
Kl. A 947 141 812 456 16.58
Kl. B 243 389 208 223 16.89
Kl. C 34 682 35 819 -3.17
Kl. D 30 593 204 29 314 697 4.36
Sterkøl 1 029 557 966 612 6.51
Sum totalt 33 096 139 31 558 654 4,87

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Februar 2018 Februar 2017 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 189 927 3 497 777 -8.8
Dagligvare, eget utsalg 13 170 849 13 090 378 0.61
Kiosk og bensin 42 410 12 192 247.85
Sum totalt 16 403 186 16 600 347 -1.19
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 50 566 063 51 769 755 -2.33
Dagligvare, eget utsalg 200 045 894 199 621 617 0.21
Kiosk og bensin 338 081 218 259 54.9
Sum totalt 250 950 038 251 609 631 -0.26
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 6 157 575 6 534 561 -5.77
Dagligvare, eget utsalg 26 874 277 25 005 199 7.47
Kiosk og bensin 63 793 18 894 237.64
Sum totalt 33 095 645 31 558 654 4.87

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Februar 2018 Februar 2017 Endring i %
Fat/tank 2 678 537 2 784 505 -3.81
Boks 12 628 278 12 442 048 1.5
Flaske 1 096 371 1 373 794 -20.19
Sum totalt 16 403 186 16 600 347 -1.19
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 462 515 41 894 826 -1.03
Boks 189 414 181 184 006 097 2.94
Flaske 20 073 341 25 708 708 -21.92
Sum totalt 250 950 037 251 609 631 -0.26
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 5 069 899 5 217 056 -2.82
Boks 25 848 702 23 610 692 9.48
Flaske 2 177 044 2 730 906 -20.28
Sum totalt 33 095 645 31 558 654 4.87
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no