Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 16 119 16 619 22 832 18 951 20 777 25 160 25 607 22 886 19 856 19 882 21 575 23 481 74 520 253 744
2016 16 344 18 744 23 454 20 316 27 422 25 945 23 915 24 096 20 321 19 155 23 121 23 533 78 857 266 366
2017 16 152 17 411 21 776 20 269 27 049 26 941 25 706 23 295 19 441 20 688 23 323 21 102 75 608 263 152
2018 18 884 17 320 20 904 21 905 0 0 0 0 0 0 0 0 79 012 79 012

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

April 2018 April 2017 Endring i %
Norskbrygget øl 17 325 896 16 878 491 2,65
Hvorav småskalabryggerier 818 587 890 023 -8,03
Importert øl 4 578 981 3 390 522 35,05
Totalt ølsalg i Norge 21 904 877 20 269 013 8.07
Eksport April 2018 April 2017 Endring i %
Total eksport 545 104 485 636 12,25

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 225 375 658 228 513 134 -1,37
Hvorav småskalabryggerier 11 345 936 10 492 418 8,13
Importert øl 41 180 485 34 603 161 19,01
Totalt ølsalg i Norge 266 556 143 263 116 295 1.31
Eksport Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 611 768 5 215 814 7,59

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 67 624 818 62 125 854 8,85
Hvorav småskalabryggerier 3 047 855 3 357 532 -9,22
Importert øl 11 387 160 13 481 732 -15,54
Totalt ølsalg i Norge 79 011 978 75 607 586 4.5
Eksport Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 1 836 514 1 579 521 16,27

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

April 2018 April 2017 Endring i %
Vørterøl 123 234 135 756 -9,22
Kl. A 723 071 666 679 8,46
Kl. B 146 398 183 005 -20,00
Kl. C 14 219 25 200 -43,58
Kl. D 19 046 997 17 918 822 6,30
Sterkøl 607 840 548 106 10,90
Sum totalt 20 661 759 19 477 568 6,08
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 689 332 1 689 651 -0,02
Kl. A 8 788 048 9 400 511 -6,52
Kl. B 1 980 863 1 971 496 0,48
Kl. C 246 369 319 533 -22,90
Kl. D 231 963 423 231 188 031 0,34
Sterkøl 7 487 459 6 551 524 14,29
Sum totalt 252 155 494 251 120 746 0,41
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 537 674 509 199 5.59
Kl. A 2 307 366 2 059 981 12.01
Kl. B 561 687 548 042 2.49
Kl. C 69 879 91 657 -23.76
Kl. D 68 768 976 66 484 124 3.44
Sterkøl 2 298 693 2 108 825 9
Sum totalt 74 544 275 71 801 828 3,82

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

April 2018 April 2017 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 952 479 3 758 232 5.17
Dagligvare, eget utsalg 16 680 719 15 661 965 6.5
Kiosk og bensin 28 561 57 371 -50.22
Sum totalt 20 661 759 19 477 568 6.08
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 50 454 359 51 722 789 -2.45
Dagligvare, eget utsalg 201 382 360 199 126 353 1.13
Kiosk og bensin 318 281 271 605 17.19
Sum totalt 252 155 000 251 120 747 0.41
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 14 142 731 14 631 421 -3.34
Dagligvare, eget utsalg 60 279 344 57 073 800 5.62
Kiosk og bensin 121 706 96 607 25.98
Sum totalt 74 543 781 71 801 828 3.82

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

April 2018 April 2017 Endring i %
Fat/tank 3 322 408 3 075 629 8.02
Boks 15 866 712 14 962 728 6.04
Flaske 1 472 639 1 439 211 2.32
Sum totalt 20 661 759 19 477 568 6.08
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 462 732 41 846 279 -0.92
Boks 190 781 223 184 368 626 3.48
Flaske 19 911 044 24 905 842 -20.05
Sum totalt 252 154 999 251 120 747 0.41
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 11 693 669 11 840 610 -1.24
Boks 57 693 452 54 088 400 6.67
Flaske 5 156 660 5 872 819 -12.19
Sum totalt 74 543 781 71 801 829 3.82
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no