Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 17 528 16 568 18 636 23 797 21 348 26 365 21 302 21 798 20 145 20 027 20 088 23 264 227 600 250 864
2015 16 119 16 619 22 832 18 951 20 777 25 160 25 607 22 886 19 856 19 882 21 575 23 481 230 262 253 744
2016 16 344 18 744 23 454 20 316 27 422 25 945 23 915 24 096 20 321 19 155 23 121 23 533 242 833 266 366
2017 16 152 17 411 21 776 20 269 27 049 26 941 25 706 23 295 19 453 20 688 23 319 0 242 059 242 059

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

November 2017 November 2016 Endring i %
Norskbrygget øl 21 262 836 21 276 289 -0,06
Hvorav småskalabryggerier 1 141 187 1 054 425 8,23
Importert øl 2 056 084 1 844 936 11,44
Totalt ølsalg i Norge 23 318 920 23 121 225 0.86
Eksport November 2017 November 2016 Endring i %
Total eksport 500 434 465 597 7,48

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 222 357 187 235 774 089 -5,69
Hvorav småskalabryggerier 11 744 433 9 648 042 21,73
Importert øl 43 234 474 30 540 219 41,57
Totalt ølsalg i Norge 265 591 661 266 314 308 -0.27
Eksport Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 382 027 4 922 495 9,34

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 200 635 606 214 349 011 -6,40
Hvorav småskalabryggerier 10 826 101 8 909 513 21,51
Importert øl 41 422 958 28 484 012 45,43
Totalt ølsalg i Norge 242 058 564 242 833 023 -0.32
Eksport Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 4 996 906 4 602 966 8,56

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

November 2017 November 2016 Endring i %
Vørterøl 120 101 135 227 -11,19
Kl. A 1 138 074 1 294 486 -12,08
Kl. B 174 442 158 081 10,35
Kl. C 20 246 24 597 -17,69
Kl. D 20 631 475 20 121 313 2,54
Sterkøl 659 349 624 421 5,59
Sum totalt 22 743 687 22 358 125 1,72
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 666 821 1 693 464 -1,57
Kl. A 8 961 884 9 328 043 -3,93
Kl. B 1 989 253 1 999 732 -0,52
Kl. C 280 903 375 608 -25,21
Kl. D 231 871 305 233 307 474 -0,62
Sterkøl 7 241 175 5 808 947 24,66
Sum totalt 252 011 341 252 513 268 -0,20
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 1 459 119 1 480 628 -1.45
Kl. A 7 653 480 8 159 626 -6.2
Kl. B 1 792 672 1 803 518 -0.6
Kl. C 250 518 330 312 -24.16
Kl. D 211 052 152 212 740 308 -0.79
Sterkøl 6 697 809 5 394 898 24.15
Sum totalt 228 905 750 229 909 290 -0,44

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

November 2017 November 2016 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 204 339 4 282 767 -1.83
Dagligvare, eget utsalg 18 503 474 18 052 111 2.5
Kiosk og bensin 35 874 23 247 54.32
Sum totalt 22 743 687 22 358 125 1.72
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 51 088 476 51 630 499 -1.05
Dagligvare, eget utsalg 200 626 190 200 664 416 -0.02
Kiosk og bensin 296 675 218 352 35.87
Sum totalt 252 011 341 252 513 267 -0.2
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 47 026 291 47 582 111 -1.17
Dagligvare, eget utsalg 181 614 153 182 124 715 -0.28
Kiosk og bensin 265 306 202 463 31.04
Sum totalt 228 905 750 229 909 289 -0.44

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

November 2017 November 2016 Endring i %
Fat/tank 3 380 254 3 340 543 1.19
Boks 16 891 396 15 800 749 6.9
Flaske 2 472 037 3 216 833 -23.15
Sum totalt 22 743 687 22 358 125 1.72
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 723 486 42 005 921 -0.67
Boks 188 530 185 183 915 785 2.51
Flaske 21 757 670 26 591 561 -18.18
Sum totalt 252 011 341 252 513 267 -0.2
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 38 457 195 38 730 094 -0.7
Boks 171 445 488 167 750 083 2.2
Flaske 19 003 067 23 429 112 -18.89
Sum totalt 228 905 750 229 909 289 -0.44
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no