Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 17 631 16 675 18 637 24 078 21 667 26 730 21 683 22 041 20 535 20 297 20 271 23 490 34 306 253 735
2015 16 301 16 791 23 055 19 145 20 933 25 432 25 908 23 129 20 237 20 097 21 794 23 756 33 092 256 577
2016 16 504 18 914 23 697 20 517 27 859 26 572 24 764 25 351 21 191 19 358 23 349 23 944 35 418 272 019
2017 17 945 19 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 233 37 233

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Februar 2017 Februar 2016 Endring i %
Norskbrygget øl 15 650 473 17 173 106 -8,87
Hvorav småskalabryggerier 720 178 645 916 11,50
Importert øl 3 637 178 1 741 203 108,89
Totalt ølsalg i Norge 19 287 651 18 914 309 1.97
Eksport Februar 2017 Februar 2016 Endring i %
Total eksport 338 030 301 742 12,03

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 240 078 836 233 607 945 2,77
Hvorav småskalabryggerier 10 052 875 8 587 973 17,06
Importert øl 33 755 283 25 295 867 33,44
Totalt ølsalg i Norge 273 834 119 258 903 812 5.77
Eksport Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 126 936 4 626 215 10,82

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 29 865 214 31 540 453 -5,31
Hvorav småskalabryggerier 1 421 608 1 196 578 18,81
Importert øl 7 367 838 3 877 841 90,00
Totalt ølsalg i Norge 37 233 052 35 418 294 5.12
Eksport Februar 2017 Februar 2016 Endring i %
Total eksport 658 044 519 195 26,74

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Februar 2017 Februar 2016 Endring i %
Vørterøl 118 344 146 166 -19,03
Kl. A 437 719 487 180 -10,15
Kl. B 135 725 128 010 6,03
Kl. C 25 774 34 262 -24,77
Kl. D 15 340 904 16 756 804 -8,45
Sterkøl 516 676 368 323 40,28
Sum totalt 16 575 142 17 920 745 -7,51
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 661 009 1 650 328 0,65
Kl. A 9 343 063 8 924 103 4,69
Kl. B 1 974 214 1 991 506 -0,87
Kl. C 335 504 402 158 -16,57
Kl. D 232 015 552 225 538 177 2,87
Sterkøl 6 230 587 4 822 948 29,19
Sum totalt 251 559 929 243 329 220 3,38
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 220 847 248 168 -11.01
Kl. A 812 456 937 423 -13.33
Kl. B 208 223 234 108 -11.06
Kl. C 35 564 60 757 -41.47
Kl. D 29 267 668 30 811 577 -5.01
Sterkøl 964 194 671 870 43.51
Sum totalt 31 508 952 32 963 903 -4,41

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Februar 2017 Februar 2016 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 479 751 3 659 181 -4.9
Dagligvare, eget utsalg 13 083 303 14 232 084 -8.07
Kiosk og bensin 12 088 29 480 -59
Sum totalt 16 575 142 17 920 745 -7.51
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 51 734 125 49 580 957 4.34
Dagligvare, eget utsalg 199 607 649 193 543 095 3.13
Kiosk og bensin 218 155 205 168 6.33
Sum totalt 251 559 929 243 329 220 3.38
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 6 498 931 6 409 102 1.4
Dagligvare, eget utsalg 24 991 231 26 520 334 -5.77
Kiosk og bensin 18 790 34 467 -45.48
Sum totalt 31 508 952 32 963 903 -4.41

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Februar 2017 Februar 2016 Endring i %
Fat/tank 2 773 782 3 039 444 -8.74
Boks 12 436 053 13 182 128 -5.66
Flaske 1 365 307 1 699 173 -19.65
Sum totalt 16 575 142 17 920 745 -7.51
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 873 760 40 709 129 2.86
Boks 183 994 107 173 930 254 5.79
Flaske 25 692 062 28 689 837 -10.45
Sum totalt 251 559 929 243 329 220 3.38
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 5 195 990 5 318 615 -2.31
Boks 23 598 702 24 439 375 -3.44
Flaske 2 714 260 3 205 913 -15.34
Sum totalt 31 508 952 32 963 903 -4.41
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no