Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 16 016 16 485 22 704 18 856 20 532 24 817 25 451 22 620 19 682 19 518 21 316 23 326 206 681 251 324
2016 16 128 18 493 23 259 20 005 27 188 25 534 23 582 23 770 20 155 18 890 22 824 23 249 217 004 263 077
2017 16 068 17 320 21 672 20 131 26 878 26 847 25 549 23 305 19 411 20 630 23 173 21 017 217 811 262 001
2018 18 799 17 254 20 966 21 712 27 085 27 070 27 519 25 312 20 180 21 620 0 0 227 515 227 515

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Oktober 2018 Oktober 2017 Endring i %
Norskbrygget øl 18 993 157 17 774 853 6,85
Hvorav småskalabryggerier 936 679 1 103 728 -15,13
Importert øl 2 626 670 2 855 589 -8,02
Totalt ølsalg i Norge 21 619 827 20 630 442 4.8
Eksport Oktober 2018 Oktober 2017 Endring i %
Total eksport 568 879 468 465 21,43

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 232 284 080 222 362 597 4,46
Hvorav småskalabryggerier 10 804 525 11 649 628 -7,25
Importert øl 39 420 270 41 521 890 -5,06
Totalt ølsalg i Norge 271 704 350 263 884 487 2.96
Eksport Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 954 196 5 347 190 11,35

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 191 767 360 179 364 727 6,91
Hvorav småskalabryggerier 8 821 030 9 676 871 -8,84
Importert øl 35 747 615 38 446 627 -7,02
Totalt ølsalg i Norge 227 514 975 217 811 354 4.46
Eksport Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 5 095 893 4 496 472 13,33

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Oktober 2018 Oktober 2017 Endring i %
Vørterøl 146 122 127 175 14,90
Kl. A 691 016 605 822 14,06
Kl. B 132 530 130 834 1,30
Kl. C 14 788 18 258 -19,01
Kl. D 18 764 336 17 370 893 8,02
Sterkøl 860 083 747 759 15,02
Sum totalt 20 608 875 19 000 741 8,46
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 761 839 1 681 947 4,75
Kl. A 9 506 302 9 118 296 4,26
Kl. B 2 062 219 1 972 892 4,53
Kl. C 220 716 285 254 -22,62
Kl. D 236 492 509 231 362 069 2,22
Sterkøl 7 957 708 7 197 032 10,57
Sum totalt 258 001 293 251 617 490 2,54
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 1 440 000 1 339 018 7.54
Kl. A 7 481 045 6 515 406 14.82
Kl. B 1 713 231 1 618 230 5.87
Kl. C 182 841 230 272 -20.6
Kl. D 197 234 029 190 421 603 3.58
Sterkøl 6 686 120 6 029 245 10.89
Sum totalt 214 737 266 206 153 774 4,16

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Oktober 2018 Oktober 2017 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 154 371 3 966 003 4.75
Dagligvare, eget utsalg 16 417 974 15 010 975 9.37
Kiosk og bensin 36 472 23 763 53.48
Sum totalt 20 608 817 19 000 741 8.46
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 51 437 179 51 158 170 0.55
Dagligvare, eget utsalg 206 154 691 200 175 272 2.99
Kiosk og bensin 408 871 284 048 43.94
Sum totalt 258 000 741 251 617 490 2.54
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 43 303 039 42 813 218 1.14
Dagligvare, eget utsalg 171 088 554 163 111 124 4.89
Kiosk og bensin 345 121 229 432 50.42
Sum totalt 214 736 714 206 153 774 4.16

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Oktober 2018 Oktober 2017 Endring i %
Fat/tank 3 297 566 3 120 883 5.66
Boks 15 579 722 14 094 921 10.53
Flaske 1 731 587 1 784 937 -2.99
Sum totalt 20 608 875 19 000 741 8.46
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 42 295 979 41 686 293 1.46
Boks 196 143 758 187 439 538 4.64
Flaske 19 561 062 22 491 659 -13.03
Sum totalt 258 000 799 251 617 490 2.54
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 35 762 691 35 079 459 1.95
Boks 163 521 679 154 554 092 5.8
Flaske 15 452 402 16 520 223 -6.46
Sum totalt 214 736 772 206 153 774 4.16
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no