Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 17 528 16 568 18 636 23 797 21 348 26 365 21 302 21 798 20 145 20 027 20 088 23 264 76 529 250 864
2015 16 119 16 619 22 832 18 951 20 777 25 160 25 607 22 886 19 856 19 882 21 575 23 481 74 520 253 744
2016 16 344 18 744 23 454 20 316 27 422 25 945 23 915 24 096 20 321 19 155 23 121 23 533 78 857 266 366
2017 16 129 17 387 21 753 20 240 0 0 0 0 0 0 0 0 75 510 75 510

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

I mars 2017 avdekket vi systematiske feil i statistikkgrunnlaget f.o.m. januar 2014 t.o.m. februar 2017. Statistikken har vist for høyt volum for norskbrygget øl. Dermed har også tallene for totalt ølsalg i Norge ligget for høyt. Tallene er nå korrigert.

Angis i liter

April 2017 April 2016 Endring i %
Norskbrygget øl 16 849 794 17 372 868 -3,01
Hvorav småskalabryggerier 861 326 816 722 5,46
Importert øl 3 390 522 2 943 220 15,20
Totalt ølsalg i Norge 20 240 316 20 316 088 -0.37
Eksport April 2017 April 2016 Endring i %
Total eksport 485 636 355 471 36,62

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 228 415 063 230 579 715 -0,94
Hvorav småskalabryggerier 10 394 347 8 807 744 18,01
Importert øl 34 603 161 27 501 261 25,82
Totalt ølsalg i Norge 263 018 224 258 080 976 1.91
Eksport Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 215 814 4 681 685 11,41

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 62 027 783 69 683 312 -10,99
Hvorav småskalabryggerier 3 259 461 2 692 959 21,04
Importert øl 13 481 732 9 174 099 46,95
Totalt ølsalg i Norge 75 509 515 78 857 411 -4.25
Eksport April 2017 April 2016 Endring i %
Total eksport 1 579 521 1 351 794 16,85

Eksport og import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

April 2017 April 2016 Endring i %
Vørterøl 135 756 120 213 12,93
Kl. A 666 679 545 328 22,25
Kl. B 183 005 142 571 28,36
Kl. C 25 200 29 469 -14,49
Kl. D 17 895 621 17 149 706 4,35
Sterkøl 546 742 409 021 33,67
Sum totalt 19 453 003 18 396 308 5,74
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 689 651 1 634 977 3,34
Kl. A 9 400 511 8 860 038 6,10
Kl. B 1 971 496 1 964 841 0,34
Kl. C 319 533 403 736 -20,86
Kl. D 231 098 453 225 788 836 2,35
Sterkøl 6 547 163 4 946 005 32,37
Sum totalt 251 026 807 243 598 433 3,05
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 509 199 507 878 0.26
Kl. A 2 059 981 2 127 500 -3.17
Kl. B 548 042 576 645 -4.96
Kl. C 91 657 132 821 -30.99
Kl. D 66 394 546 68 855 554 -3.57
Sterkøl 2 104 464 1 495 564 40.71
Sum totalt 71 707 889 73 695 962 -2,70

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

April 2017 April 2016 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 740 064 3 861 368 -3.14
Dagligvare, eget utsalg 15 655 568 14 524 975 7.78
Kiosk og bensin 57 371 9 965 475.73
Sum totalt 19 453 003 18 396 308 5.74
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 51 653 763 49 639 556 4.06
Dagligvare, eget utsalg 199 101 440 193 743 003 2.77
Kiosk og bensin 271 605 215 874 25.82
Sum totalt 251 026 808 243 598 433 3.05
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 14 562 395 14 552 928 0.07
Dagligvare, eget utsalg 57 048 887 59 084 200 -3.44
Kiosk og bensin 96 607 58 834 64.2
Sum totalt 71 707 889 73 695 962 -2.7

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

April 2017 April 2016 Endring i %
Fat/tank 3 055 928 3 153 107 -3.08
Boks 14 957 785 13 373 781 11.84
Flaske 1 439 290 1 869 420 -23.01
Sum totalt 19 453 003 18 396 308 5.74
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 797 169 40 706 735 2.68
Boks 184 345 698 174 775 887 5.48
Flaske 24 883 941 28 115 811 -11.49
Sum totalt 251 026 808 243 598 433 3.05
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 11 791 500 11 990 716 -1.66
Boks 54 065 472 54 554 554 -0.9
Flaske 5 850 918 7 150 692 -18.18
Sum totalt 71 707 890 73 695 962 -2.7
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no